Service

Med Promatic på laget vinner du hver gang du kaster ut ei leirdue! Man slipper å ende opp med å stå og klø seg i hodet og ikke vite hvordan et problem skal løses.

Mer enn 60 profesjonelle Promatic-ansatte står daglig til disposisjon for oss som bruker Promatic. Dette bidrar til å sikre en forutsigbar og problemfri drift av skytebanen.

Her kan du få hjelp, både av teknisk og praktisk art.

Se video om hvordan du trimmer din Promatic

Gjør en avtale med Hagleskyting AS om vedlikehold av maskinparken deres! Ring Jon på 4166 0404.