Service

Med Promatic på laget vinner du hver gang du kaster ut ei leirdue! Man slipper å ende opp med å stå og klø seg i hodet og ikke vite hvordan et problem skal løses.

Mer enn 80 profesjonelle Promatic-ansatte står daglig til disposisjon for oss som bruker Promatic. Dette bidrar til å sikre en forutsigbar og problemfri drift av skytebanen.

Vi har også laget vår egen YouTube-kanal for å hjelpe foreningene til å betjene og tune Promatic-maskinene på best mulig måte. Dette vil minimere dueknus og annen driftsstans, og derved føre til enda mer skyting og bedre økonomi for foreningen. Det kan også bidra til at flere kan ta sin tørn med oppstart, duefylling og nedstenging av maskinene, slik at denne oppgaven ikke bare faller på en eller to ildsjeler.

Inngå en avtale med Hagleskyting.no om vedlikehold av maskinparken deres! Ring Jon Håkedal på 4166 0404.